Het aanbrengen van de riolering en bestrating in de Oranjebuurt te Castricum.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– Verwijderen en aanbrengen bomen
– Verwijderen en aanbrengen elementenverhardingen
– Verwijderen en aanbrengen riolering, inclusief putten
– Verwijderen kolken, inclusief kolkleidingen
– Verwijderen en aanbrengen wegmeubilair
– Verplaatsen van lichtmasten, incl. bekabeling
– Vervangen van lichtmastarmaturen
– Het verrichten van het benodigd grondwerk
– Aanbrengen drainage