Herinrichting Zeestraat Fase 1, tussen de Warande en de Binnenduinrandweg.

– verwijderen beplanting
– frezen en opbreken van asfaltbeton
– verwijderen van bestrating
– verwijderen van afwateringskolken
– verwijderen en aanbrengen openbare verlichting
– ontgraven, vervoeren en verwerken grond
– verwerken funderingsmaterialen
– uitvoeren van bestratingswerkzaamheden
– uitvoeren van asfaltwerkzaamheden
– uitvoeren van thermoplastische markeringen
– uitvoeren van rioolwerkzaamheden
– planten van bomen en haagplantsoen