De Hendrik Burgerstraat wordt voorzien van een nieuw IT riool. Huisaansluitingen worden afgekoppeld en aangesloten op het nieuwe stelsel.
Onder de rijbaan wordt een waterinfiltratiepakket aangebracht. Het water dat in de kolken wordt afgevoerd, komt in het infiltratiepakket terecht.
De oude elementenverharding wordt opnieuw aangebracht in de rijbaan, om de straat een karakteristiek beeld te geven.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– het verrichten diverse opruimingswerkzaamheden;
– het opnemen van bestratingsmateriaal;
– het ontgraven, vervoeren en verwerken grond;
– het plaatsen en instandhouden bronbemaling;
– het uitvoeren van rioolwerkzaamheden;
– het verwerken van zand;
– het verwerken funderingsmaterialen;
– het aanbrengen van kantopsluitingen van beton;
– het uitvoeren van bestratingswerkzaamheden;
– het planten van bomen en haagplantsoen.