Herinrichting van de Alkmaarseweg – Rijksstraatweg gemeente Heemskerk

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– het opbreken van asfalt- en elementenverharding;
– het uitvoeren van grondwerkzaamheden;
– het aanbrengen van riolering en drainage;
– het aanbrengen van water infiltrerende voorzieningen;
– het aanpassen van openbare verlichting;
– het aanbrengen van waterpasserende stenen;
– het aanbrengen van elementenverharding;
– het uitvoeren van groenvoorzieningen.