Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– het verrichten diverse opruimingswerkzaamheden;
– het verwijderen van asfaltbeton;
– het ontgraven, vervoeren en verwerken grond;
– het verwerken van zand;
– het verwerken funderingsmaterialen;
– het aanbrengen van kantopsluitingen van beton;
– het aanbrengen van openbare verlichting;
– het uitvoeren van bestratingswerkzaamheden;
– het uitvoeren van rioolwerkzaamheden;
– het uitvoeren van asfaltwerkzaamheden;
– het planten van haagplantsoen.