Aanpassen watersysteem Aagtenpoort te Beverwijk

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– het verwijderen en aanbrengen van asfaltbetonverharding;
– het verwijderen en aanbrengen van riolering in sleufbekisting;
– het uitvoeren van grondwerk;
– het uitvoeren van een gesloten front boring;
– het aanbrengen van uitstroomputten duiker, onderheid;
– het uitvoeren van riool relining;
– het volschuimen van bestaand riool;
– het (her)straten van elementenverhardingen;
– het aanbrengen van beschoeiingen;
– het uitvoeren van groenwerkzaamheden.